Lille Norge

- et undervisningsmateriale

"Lille Norge - et undervisningsmateriale" består af en række PDF-dokumenter, som frit kan downloades og anvendes i undervisningen.

Klik på knapperne for at downloade.

Materialerne er udarbejdet af naturvejleder Svend Møller Nielsen.

Bløddyr

Opskyl ved Jyllands Vestkyst

Bunddyrenes ernæring

Planter i klitten - et krævende levested

Alger

Naturcenter Fosdalen