Seværdigheder

 

Området omkring Naturcenter Fosdalen byder på en række muligheder.

Se også VisitJammerbugten

 

 

 

Attrup Havn

Attrup Havn ligger ud til Limfjorden, der er et paradis for lystsejlere.
Havnen gæstes af mange lystsejlere.

Faciliteterne på havnen er nyrenoverede til glæde for lokalbefolkningen og turisterne.

 


 

Hvissehøj Jættestue

Jættestuen ligger i Alsbjerg Bakker mellem Attrup og Brovst.

Jættestuen har 3 stenbyggede kamre, hvilket er noget helt enestående. Det første kammer er 8 meter langt. Det næste kammer er 4,5 meter langt og sidste kammer er 2 meter.
Kamrene er liggende symmetrisk omkring en øst-vest gående akse.

De første jættestuer her i landet blev bygget for ca.  5.500 år siden.


 

Lerup Kirke

Kirken er beliggende lige ved indgangen til Fosdalen.

Kirkens skib og kor er fra 1100- tallet og bygget i granit. Tårnet er nogle hundrede år yngre. Kirken har nogle flotte kalkmalerier. I nærheden af kirken finder vi oldtidsagre og gravhøje. Få steder i landet har vi så stor en koncentration af gravhøje som her.

Ikke langt fra kirken ligger Vor Frue Kilde - en helligkilde.


 

Oxholm Kirke

Oxholm kirke hører ind under Oxholm Gods. Kirken er en af de få tilbageblevne privatejede sognekirker.
Kirken var oprindelig klosterkirke for Økloster, et benediktinernonnekloster.

Til venstre i billedet ses noget af godset. Den hvidkalkede hovedbygning er i to etager. Kirken udgør den ene fløj i det trefløjede anlæg. Kirken er fra 1500-tallets begyndelse. Kirken, der er opført i gotisk stil, er stort set bevaret i sin oprindelige skikkelse fra katolsk tid.

Kirkens indre har meget fint og enestående inventar.


 

Oxholm Mølle

Møllen, der er en hollandsk vindmølle, blev opført i 1857, og var i brug til 1923.

Bygningen blev fredet i 1984.

Møllen ejes af "Den selvejende institution Oxholm Mølle".


 

 

Kokkedal Slot

Oprindelig firfløjet men i dag trefløjet. Slottet er i to etager. Den ældste del Vestfløjen er fra midten af 1400-tallet.

Kokkedal er i dag privatejet med hotel, restaurant og herregårdspension.

Slottet har en meget spændende historie.


 

Janum Kjøt

Jyllands største vandreblok. Stenen består af gnejs og granit.

I 1963 blev stenen gravet helt fri. Den er næsten 7 meter lang, 4 meter bred og største højde er 3,5 meter.

Vandreblokken stammer fra Norge. Isen har under den sidste istid ført stenen til Danmark.


 

 

Lerup Gl. Præstegård

Er privatejet.

På gavlen ses årstallet 1678, men præstegårdens historie er meget ældre. Man mener, at præstegården oprindelig har været en kongsgård, der tilhørte kronen.

Der er galleri i den ene ende af bygningen. Fosdalen er solgt fra præstegården.


 

 

Bratskov

Bratskov ligger i Brovst og er en meget gammel herregård, som ejes af Brovst Kommune.

Bratskov fungerer som kulturcenter.

Bratskov kendes helt fra 1317.


 

Bratskov

Set fra parken.

Turistkontoret har til huse på Bratskov.

I den ene af bindingsværkslængerne er der indrettet et lille skolemuseum, en gammel smedje og et skomagerværksted.

 

Bratskov

Levendegørelse af Bratskov. På Bratskov er der i løbet af sommeren forskellige aktiviteter til glæde for lokalbefolkningen og turisterne. 

 

 


Tilbage til toppen