Hvad sker der i maj?

 

 

Hent "Hvad sker der i maj" som Pdf-dokument: Download

 

 

 

Denne måned har fået sit navn efter den romerske gudinde Maja, der værnede om naturens fremgang og vækst. Månedens gamle danske navn er blomstermåned.

 

Vejret i maj:
Majs
klima (landsgennemsnit):

Temperatur 11,1°
Solskinstimer 256
Nedbør 38 mm
Nedbørsdage 10
Fugtighedsgrad 72 %
Antal tågedage 4
Antal tordendage 1,3
Antal snedage 0,2
Vindstyrke (0-12) 2,8
Blæstdage. (vindstyrke 6 og derover 3,0

Dagens længde er ved månedens begyndelse 15 timer og 15 minutter, og den tiltager i løbet af måneden med 1 time og 48 minutter.

 

Solens op- og nedgangstider:

Den 1. maj står solen op klokken 4.30 og går ned klokken 19.45.

Den 15. maj står solen op klokken 4.02 og går ned klokken 20.11.

(Sommertid: læg en time til)

 

 

Gamle danske vejrvarsler:
(Fra Ib Askholm: "Gamle danske vejrvarsler")
(Fra Ruth Gunnarsen: "Vore gamle kalenderdage")

Generelt om månedens vejr: (sidste forårsmåned)

 

Naturen i maj

 

se mere nedenfor = omtales yderligere

 

Fisk

Padder

Krybdyr

 

Fugle

 • gøgen ankommer
 • nattergalen ankommer
 • spætmejsen er
  ved at lægge
  sine 6-8 æg
 • sanglærkernes sang er den første, der lyder om morgenen, ofte allerede kl. 2

 • vibeungerne klækkes og forlader reden
  under forældrenes opsyn

Pattedyr


Grævling

 


Admiral


Almindelig Blåfugl

 


Natpåfugleøje


Svirreflue

 


Mælkebøtter

 


Engblomme


Ager-padderok


 • døvnælde blomstrer
 • bøgen, Danmarks nationaltræ, springer ud
  (1.-10. maj)

 

Trepigget hundestejle

hannen vogter sit territorium i søer og damme. Hannen har knaldrød bug og reagerer aggressivt på andre hanner med rød bug. Ja, selv et stykke rødt pap, som man stikker ned i vandet, kan blive angrebet. Hannen bygger en rede, og lokker en hun til at lægge æg i den. Derefter passer han æg og unger.

 

Salamandre

finder vej til yngledammene. Senere på måneden kan man se deres larver på jagt efter dafnier og andre smådyr. I Danmark har vi 3 arter, nemlig stor vandsalamander, lille vandsalamander og bjergsalamander. Bjergsalamanderen findes kun i Sønderjylland.

 

Natuglen

er en af de første fugle, der får unger på vingerne. De dunede unger sidder i træerne og venter på, at forældrene kommer og fodrer dem med mus. Selvom en natugleunge ser forladt ud, er det meget sjældent tilfældet. Lad ungen sidde i fred, forældrene skal nok komme og tage sig af den.

 

Havterner

har nu samlet sig i kolonier langs kysterne. De er vendt tilbage fra en vintertur til områder omkring Antarktis og lægger to æg i en lille fordybning i sandet. Æggene er godt camouflerede med prikker og er næsten ikke til at få øje på. Til gengæld er de voksne fugle lette at opdage. De angriber alle, der kommer i nærheden af reden. Havternen (36 cm) er den fugl, der trækker længst af alle fuglearter. Overvintrer i drivisbæltet ud for Antarktis. Havternen er Danmarks almindeligste terneart. Omkring 9000 par i Danmark.

 

Løvsangeren

er på insektog edderkoppejagt i frugttræernes blomster. Samtidig får den en masse pollen på sig og kan derved hjælpe til med at bestøve blomsterne. I troperne er det ganske almindeligt, at fugle bestøver blomster, men herhjemme sker det ikke nær så ofte.

Løvsangeren har overvintret i Vestafrika syd for Sahara

 

Digesvalen

graver en gang på omkring 1 meters længde i en skrænt. For enden af gangen laves et redekammer, hvor æggene lægges. Digesvaler yngler i kolonier, og der er ofte flere hundrede reder i en skrænt.

 

Hættemågernes unger

klækkes. Der er stor aktivitet i mågekolonierne nu, hvor ungerne skal fodres. Ungerne forlader snart reden, og i løbet af 5-6 uger er de flyvefærdige.

 

Grågæs

svømmer rundt med flokke af unger. Både hannen og hunnen tager sig af at beskytte de dunede unger, men føden må ungerne selv finde. Hvor der er mange grågæs, sker det, at gæssene "stjæler" unger fra hinanden. Det er forklaringen på, at en flok med 6 unger måske pludselig forøges med 2 halvstore unger.

 

Fuglekoret

er nu komplet, da alle vore sangfugle er ankommet. I maj er fuglenes sang på sit højeste. Det kan være svært at skelne den enkelte fugls stemme i vrimlen af lyde, men prøv alligevel. Netop nu har man muligheden for at sammenligne tonen og de fine nuancer i fuglestemmerne.

 

Grævlingens unger

forlader hulen for første gang. De 2-3 eller måske endnu flere unger, fodres med opgylpet føde, efter at moderen er holdt op med at give dem mælk. Når de er omkring tre måneder gamle, følger de moderen på hendes natlige søgen efter føde.

 

Pindsvin

parrer sig. Man opdager det somme tider ved, at man kan høre hunnens snøften, mens hannen går rundt om hende. Fem uger efter parringen fødes ungerne, som er blinde ved fødslen.

 

Admiral

dukker op. Det er sommerfugle, som kommer flyvende helt fra Sydeuropa. Disse indvandrere bliver forældre til den nye generation af admiraler, som kommer frem i sensommeren.

 

Aurora

sommerfuglen sværmer i åbne områder, fx på enge eller langs skovbryn. Det er hannen, som har de let genkendelige orangegule vingespidser. Hunnen er næsten hvid og kan forveksles med en kålsommerfugl. Man kan imidlertid kende den på bagvingernes grågrønne, marmorerede farve.

 

Almindelig blåfugl

besøger blomster for at suge nektar. Det er kun hannen, som har blå farver. Hunnen er brun. De første blåfugle er ofte større og mørkere end de generationer, der kommer frem senere på sommeren.

 

Mariehøns

æder bladlus. Både de voksne mariehøns og deres larver lever af bladlus, og de æder mange hver dag. Mariehøns har ikke mange fjender. De er ellers lette at få øje på. Men de stærke farver er netop en advarsel til fugle og andre dyr, som kunne tænkes at æde dem. I naturen er der mange andre giftige og uspiselige insekter med stærke advarselsfarver, f. eks. hvepse. Mange uskadelige insekter har tilsvarende stærke farver. På den måde "snyder" de deres fjender, som lader dem være i fred, fordi de ser farlige ud. Det kaldes mimicry med et fint ord.

 

Bøgeloppe

er en lille (2-3 mm) sort, springende snudebille. Den har overvintret i skovbunden eller i løs bark. Den er aktiv først i maj, når bøgen springer ud, og man kan se de runde ædespor i de nyudsprunge blade. Ægget lægges i en lille grube i midterribben. Bøgeloppelarvens udvikling i i minegangen kan følges. Sent klækkede larver kan få svært ved at krydse ribberne i bøgebladet og vil ofte dø. I minegangen kan man alt efter tidspunktet finde levende larver, levende pupper, afkastet larvehud, ekskrementer, døde larver og larver, der er angrebet af parasitter. Efter 10 dages forpupning klækkes bøgeloppen i første halvdel af juni og kravler ud gennem et lille hul, den gnaver i bladet.

”Bøgeloppeår” taler man om, når bøgeloppens gnav kan nedsætte bøgens tilvækst og forringe frugtsætningen. Det kan ske efter et varmt og tørt forår, men angrebene er oftest af ringe betydning.

Den voksne bøgeloppe gnaver på bladene og kan gnave bladstilken over, så man midt på sommeren kan se skovbunden overstrøet med grønne blade.

 

Ramsløg

er én af vore kraftigst duftende (stinkende) planter. Den findes i frodige løvskove, især nær kysten. Her vokser den i store, tætte bestande, som totalt udkonkurrerer andre planter. På en tur gennem skoven opdager man ofte planten på lugten, som kan være ualmindelig kraftig. Ramsløg lugter af løg. Er nu blevet populær som krydderi, i modsætning til tidligere.

 

Stor fladstjerne

lyser op i skovkanterne. Planten egner sig godt til at vokse sådanne forblæste steder. Den har en sej stængel. Prøver man at rive den over, opdager man, at især den centrale del af stænglen er forbløffende stærk.

 

Liljekonvaler

i skovbunden frister til, at man plukker en buket eller tager et par opgravede eksemplarer med hjem til haven. Modstå fristelserne og lad dem stå, så de også kan glæde andre gæster i skoven. Blomstrer i maj-juni.

 

Hvid anemone

dækker nu helt skovbunden. De danner ofte et tæt og dominerende tæppe. Anemonernes blomster lukker sig om aftenen og i dårligt vejr, så blomsterne beskyttes mod dug og regn.

Anemone nemerosa. Nemerosa betyder ”voksende i skov”. Alle anemonearter indeholder anemonol (kendes også fra ranunkler), der er giftigt. Formeringen sker især vegetativt i form af lange skudkæder af jordstængler. En gruppe af anemoner vil ofte have visse fælles farvetræk i kronen og dette er netop resultatet af den vegetative vækst. En sådan klynge med samme ophav kaldes en klon. På den vis kan man næsten sige at en anemone har evigt liv.

Anemonen er med i naturkanon.

Maj-gøgeurt

med de rødlilla blomster kan på lang afstand ses på fugtige enge. Har brunplettede lancetformede blade og blomsterne sidder i et tæt aks. Den er en almindelig orkidé, men hvor længe? Hvis ikke engen græsses af kreaturer, vokser den efterhånden til med græs og krat, og det betyder, at gøgeurterne forsvinder.

47 arter og underarter af orkidéfamilien er kendt fra den danske natur. Alle orkideer er flerårige urter. Slægten Orchis. Navnet orchis betyder testikel og henviser til knoldenes form (men lad nu være med at grave dem op for at se efter). Planterne er fredet.

 

Egen

springer ud som et af de sidste løvtræer. Også asken springer sent ud. Et gammelt mundheld siger: "Springer eg før ask, går sommeren i vask." Det skulle altså være tegn på en regnfuld sommer. Hvordan går det i år?

 

Aktiviteter i maj:

hvem hører den første gøg årstidens digt undersøg mælkebøttens bygning
hvem hører den første nattergal (Fosdalen) lav dit eget digt har du set admiralen?
se toppet lappedykkers parringsspil se de første blomstrende planter på eng og fugtige områder studere sommerfugle (blåfugle) og andre insekter
se hugormenes parringskampe studere vinbjergsneglens parringsspil indsamle sommerfuglelarver
se på frugttræer danske forfattere om årstiden har du set firbenene i deres parringskampe
 lær 5-10 almindelige vejgrøftplanter månedens plante se på svalernes elegante flugt
læs om bestøvning månedens dyr har du set mursejleren?
se på terner månedens fugl   
pres tang til postkort snitte pilefløjter Fortsæt selv

T

Noter ned, hvad du selv ser og opdager i naturen. Gem siderne. Sæt siderne ind i en mappe eller gem oplysningerne på computeren. I løbet af nogle/mange år kan du have samlet mange interessante oplysninger om naturen i dit område. Du vil opdage, at naturen er meget foranderlig fra år til år.

 

God arbejdslyst

Naturcenter Fosdalen

 

Tegninger Erik Petersen

Fotos Naturcenter Fosdalen

 

 


 

Tilbage til toppen