Tilbage til Landskaber

Glimt fra Han Herred

Vandløb på vej mod havet

Ingeborgs Bakker

 

Svenstrup Å

I åen ses Vandranunkel i blomst.
På bredden ses bl.a. Gul iris.

 

Tranum Plantage

Nåletræer på række.

 

Eng og klithede

Til venstre ses klitheden og til højre engen med Engelsk græs.

Forskellen på afgræsset og ikke græsset område ses tydeligt.

 

Alsbjerg Bakker

 

 

Ulvedybet

Vildtreservatet Ulvedybet er af international betydning for fuglelivet.

 

Ulvedybet

Fiskehejre ses i forgrunden.

 

Ulvedybet

Fra fugletårnet er der en meget fin udsigt ud over både land- og vandområderne.

 

 

Udløb i havet

Vinterbilledet viser åens udløb i havet.
Åen og strandens udseende er meget forskellig i årets løb.

Langdal Plantage

Langdal Plantage blev anlagt 1901 - 1903.

Plantagen er artsrig og meget varieret med nåletræer som dominerende.


 

Overklitten Sø

Søen ligger i Tranum Plantage.
Billedet er taget fra fugletårnet.

 

 


Tilbage til oversigt 

Forside

Tilbage til toppen